Як оформити скаргу на дії нотаріуса


Скарга на рішення, дію чи бездіяльність державного реєстратора подається до Мін'юсту особою, права якого порушили, в письмовій формі рекомендованим листом з повідомленням.  Вона повинна містити:

 

  • повне ім'я скаржника, його місце проживання або перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також ім'я представника заявника, якщо скарга подається представником;

  • реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;

  • зміст оскаржуваного рішення, дії або бездіяльності і норми законодавства, які порушені, на думку скаржника;

  • виклад обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

  • відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного в скарзі питання;

  • підпис заявника або його представника із зазначенням дати складання скарги.

До скарги додаються завірені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав позивача в результаті прийняття рішення державним реєстратором (при наявності), а також, якщо скарга подається представником позивача, - довіреність чи інший документ.

Скарга на рішення про державну реєстрацію прав розглядається виключно за умови, що вона подана особою, яка може підтвердити факт порушення його прав в результаті прийняття такого рішення.

Якщо скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора подається представником позивача, до скарги додається довіреність або інший документ, що підтверджує його повноваження, або копія такого документа, завірена в установленому порядку.

Рішення комісії надходить заявнику протягом трьох днів з моменту його прийняття.  Загальний термін розгляду і прийняття рішення по скарзі не повинен перевищувати 45 календарних днів.


26.10.2020