Як оскаржити дії нотаріуса


Громадяни України можуть оскаржити рішення, дії або бездіяльності нотаріусів протягом 60 календарних днів з дня їх прийняття.  Подати скаргу на нотаріуса має право людина, прав та інтересів якої стосуються такі дії.  Порядок оскарження нотаріальних дій при реєстрації нерухомості визначено в статті 37 закону № 1952-15 «Про державну реєстрацію майнових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та в постанові Кабінету міністрів №1128 «Про затвердження Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації».

Скарги з приводу реєстрації прав на нерухоме майно розглядають спеціальні комісії, створені при Міністерстві юстиції.  Комісія вирішує, відхилити або задовольнити скаргу заявника - повністю або частково.  Далі Мін'юст закріплює наказом рішення спеціальної комісії.  Загальний термін розгляду і прийняття рішення по скарзі не повинен перевищувати 45 календарних днів.

Нотаріус може відмовити заявнику в укладенні угоди.

Нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо:

  • це суперечить вимогам законодавства;

  • заявник не подав необхідні документи або подав їх в неналежному вигляді і якості;

  • заявник не має права укладати угоду з-за обмеженої дієздатності;

  • заявник не сплатив послуги нотаріуса і / або не підтвердив інші платежі, встановлені законом.

Закон забороняє нотаріусам безпідставно відмовляти у вчиненні нотаріальної дії.  На вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус зобов'язаний в письмовій формі викласти причини відмови.


22.10.2020