Черговість спадкування нерухомості


 У ст.  1258 ЦКУ прописано, що спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово.  «Кожна наступна черга отримує право на спадщину за відсутності спадкоємців попередньої черги, позбавлення прав на спадщину або відмови прийняти майно», ─ значиться в документі.

 В українському законодавстві передбачена зміна черги спадкування.  Для цього спадкоємцям необхідно скласти відповідний договір і завірити його нотаріально.  Такі дії виконуються після відкриття спадщини.

 Важливо!  Зазначений договір не може порушувати права спадкоємця, який:

- не приймає в ньому участі;

- вправі отримати обов'язкову частину спадщини.

 У ст.  1261-1265 ЦКУ визначено черговість спадкування за законом:

 Ступінь споріднення визначається числом народжень, що віддаляють родича від спадкодавця.  Народження самого спадкодавця в це число не входить.

 Молодші родичі-спадкоємці успадковують згідно із законом частку померлих старших прямих родичів-спадкоємців.

 Спадкування за правом представлення - стаття 1266 ЦКУ

 

Спадкоємець-наступник права

Перейшла частка і ступінь спорідненості померлого спадкоємця

Онуки і правнуки спадкодавця

Частка їх матері, батька, діда, баби

Прабаба, прадід спадкодавця

Частка їх дітей - баби, діда спадкодавця

Пемінники спадкодавця

Частка їх матері, батька - сестри, брата спадкодавця

Двоюрідні брати та сестри спадкодавця

Частка їх матері, батька, тітки, дядьки спадкодавця

 

  У статті +1275 ЦКУ прописано, що при відмові від частки спадщини одного з претендентів, ця частина в рівних частинах ділиться між спадкоємцями з тієї ж спорідненої черги спадкування.  Якщо один спадкоємець відмовився на користь іншого, цей претендент отримує свою частку за Законом і частку, яку йому передали.

 В українському законодавстві передбачено право спадкоємців перерозподілити частки спадкування за домовленістю.  Для цього слід скласти письмовий договір і завірити його у нотаріуса.


30.07.2020